Maisyaroh, Maisyaroh, Mustiningsih Mustiningsih, Juharyanto Juharyanto, Mochammad Sa’id, Nova Ariyanti, Maulana Adha, Bagus Saputra, and Shoifah Shoifah. “Pendampingan Guru Madrasah Dalam Evaluasi Pembelajaran Melalui Aplikasi Quizizz”. Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Nusantara (JPPNu) 3, no. 2 (December 24, 2021): 51-60. Accessed January 29, 2023. https://journal.unublitar.ac.id/jppnu/index.php/jppnu/article/view/53.