Maisyaroh, M., M. Mustiningsih, J. Juharyanto, M. Sa’id, N. Ariyanti, M. Adha, B. Saputra, and S. Shoifah. “Pendampingan Guru Madrasah Dalam Evaluasi Pembelajaran Melalui Aplikasi Quizizz”. Jurnal Pengabdian Dan Pemberdayaan Nusantara (JPPNu), Vol. 3, no. 2, Dec. 2021, pp. 51-60, doi:10.28926/jppnu.v3i2.53.